Home » Genealogie » Huwelijksakte van Maria Sophia Honig (1861-1942) en Foeke Buitenrust Hettema (1862-1922)

Huwelijksakte van Maria Sophia Honig (1861-1942) en Foeke Buitenrust Hettema (1862-1922)

Huwelijksakte van Maria Sophia Honig (1861-1942) en Foeke Buitenrust Hettema (1862-1922) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de huwelijksakte weergegeven van Maria Sophia Honig (1861-1942) en Foeke Buitenrust Hettema (1862-1922).1 Op 17 december 1885 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om een huwelijk aan te gaan.

Foeke Buitenrust Hettema was drie en twintig jaar oud en leraar aan het gymnasium. Hij was geboren te Harlingen en woonachtig te Zwolle.2 Hij is de meerderjarige zoon van Hette Wijtzes Hettema (1823-1909) en van Grietje Buitenrust (1831-1893). Beide ouders waren zonder beroep en woonachtig te Groningen.

Maria Sophia Honig was vier en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Utrecht.3 Zij is de meerderjarige dochter van Johannes Marinus Honig (1824-1905) en Elisabeth van Meerten (1824-1873).4 Haar vader was koopman van beroep en haar moeder was al overleden.

De afkondigingen tot dit huwelijk hebben plaats gehad op 6 december 1885 en op 13 december 1885. Het aanstaande echtpaar heeft aan de ambtenaar overhandigd het certificaat van de gedane afkondigingen te Zwolle, de geboorteakten, het overlijdensakte van de moeder5 en het certificaat van de voldoening aan de wet van de nationale militie. De vader van de bruid was aanwezig en verklaarde toestemming te geven tot dit huwelijk. Hierna beantwoordden Foeke en Maria Sophia de vragen van de ambtenaar met ‘Ja’.

De volgende vier getuigen waren meegenomen:

 1. Johannes Hendrik Honig (1860-1932), vijf en twintig jaar oud, zonder beroep en broer van de bruid.6
 2. Hendricus van Meerten (1829-1902), zes en vijftig jaar oud, godsdoenstonderwijzer van beroep en oom van de bruid.7
 3. Hendrik Willem Marius Hupkes (1860-1935), vijf en twintig jaar oud en student.8
 4. Henri Lageman (1862-?), drie en twintig jaar oud en student.

Alle vier de getuigen waren woonachtig te Utrecht.

Voetnoten

 1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, huwelijksakten, 1885, aktenummer 513. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
 2. De geboorteakte van Foeke is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-foeke-buitenrust-hettema-1862-1922/.
 3. De geboorteakte van Maria Sophia is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maria-sophia-honig-1861-1942/.
 4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.
 5. Deze overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873/.
 6. Johannes Hendrik was de broer van Maria Sophia en getrouwd met Anthonia Hendrika Heijer (1860-1935).
 7. Hendricus was het broertje van de moeder van Maria Sophia.
 8. Hij werd later predikant in de Nederlands Hervormde Kerk.