Home » Genealogie » Geboorteakte van Foeke Buitenrust Hettema (1862-1922)

Geboorteakte van Foeke Buitenrust Hettema (1862-1922)

Geboorteakte van Foeke Buitenrust Hettema (1862-1922) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Harlingen.

Hierboven wordt de geboorteakte van Foeke Buitenrust Hettema (1862-1922) weergegeven.1 Op 7 juni 1862 verscheen Hette Wijtzes Hettema (1823-1909) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Harlingen om aangifte te doen van zijn zoon. Hette Wijtzes was acht en dertig jaar oud en commissionair van beroep. Hij woonde te Harlingen. Hij verklaarde dat Foeke op 6 juni 1862 om tien uur in de ochtend is geboren in Wijk B no. 28. Zijn moeder was Grietje Buitenrust (1831-1893), zonder beroep. Hij had twee personen als getuige meegenomen: 1. Geert Willem Pruis (1836-1887), vijf en twintig jaar oud en commies ter secretarie van beroep, en 2. Obbe Winkelbos (1822-1876), negen en dertig jaar oud en stadsbode van beroep. Beide getuigen waren woonachtig te Harlingen.

In de kantlijn van deze geboorteakte staat dat bij Koninklijk besluit van 25 december 1875 de naam van Foeke Hettema veranderd zal worden in Foeke Buitenrust Hettema. Er staat dat deze verandering ingaat vanaf het jaar 1876. De verandering is dat de geslachtsnaam Buitenrust, van zijn moeder toegevoegd wordt. Deze wijziging wordt ondertekend door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Harlingen.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Harlingen, geboorteakten, 1862, aktenummer 151. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.