Home » Genealogie » Geboorteakte van Maria Sophia Honig (1861-1942)

Geboorteakte van Maria Sophia Honig (1861-1942)

Geboorteakte van Maria Sophia Honig (1861-1942) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Maria Sophia Honig (1861-1942) weergegeven.1 Op 8 juni 1861 verscheen Jacobus Arnoldus van Dugteren (1820-1876) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van de geboorte van Maria Sophia. Jacobus Arnoldus was veertig jaar oud en heel- en vroedmeester van beroep. Hij woonde te Utrecht aan de Smeebrug B53. Hij verklaarde dat Maria Sophia geboren was op 7 juni 1861 om twee uur in de nacht. Zij was een dochter van Johannes Marinus Honig (1824-1905) en Elisabeth van Meerten (1824-1873).2 Johannes Marinus was winkelier van beroep en het echtpaar woonde aan de Lijnmarkt E52 te Utrecht. De aangever had twee getuigen meegenomen: (1) Cornelis Martinus van Giessen (±1793-?), zeven en zestig jaar oud en stadsbode van beroep, en (2) Willem Hendrik Molijn (1803-1874), acht en vijftig jaar oud en stadsbode van beroep. Beide getuigen woonden te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, geboorteakten, 1861, aktenummer 165. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.