Home » Genealogie » Huwelijksakte van Maatje van der Brug (1863-1945) en Willem Hof (1861-1929)

Huwelijksakte van Maatje van der Brug (1863-1945) en Willem Hof (1861-1929)

Eerste blad van de huwelijksakte van Maatje van der Brug (1863-1945) en Willem Hof (1863-1929) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Harlingen.
Tweede blad van de huwelijksakte van Maatje van der Brug (1863-1945) en Willem Hof (1863-1929) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Harlingen.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Maatje van der Brug (1863-1945) en Willem Hof (1861-1929) weergegeven.1 Op 31 december 1891 verscheen het aanstaan de echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Harlingen om een huwelijk aan te gaan.

Willem Hof was dertig jaar oud en werkman van beroep. Hij was geboren te Klooster Anjum, gemeente Menaldumadeel en woonachtig te Franeker.2 Willem was de meerderjarige natuurlijke niet-erkende zoon van Klaaske (Klazes) Hof (1832-1919). Klaaske was zonder beroep en woonachtig te Klooster Anjum.

Maatje van der Brug was acht en twintig jaar oud en werkster van beroep. Zij was geboren te Woudsend en woonachtig te Harlingen.3 Maatje was de meerderjarige dochter van Pieter (Jelles) van der Brug (1819-1894) en Metje (Jans) van Meerten (1825-1895).4 Pieter was arbeider van beroep en Metje zonder beroep. Het echtpaar woonde te Woudsend.

De afkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad te Harlingen en Franeker op 13 december 1891 en 20 december 1891. Het aanstaande echtpaar heeft de volgende stukken overhandigd: (1) hun geboorteakten, (2) het certificaat van huwelijksafkondigingen in de gemeente Franeker, en (3) een authentieke akte met daarop de toestemming tot dit huwelijk van de ouders van de bruid. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het huwelijk is gesloten in tegenwoordigheid van de volgende vier getuigen:

  1. Roelof van der Meulen (1843-1913), acht en veertig jaar oud en commies ter secretarie van beroep.
  2. Jan Dreijer (1851-1940), veertig jaar oud en commies ter secretarie van beroep.
  3. Melle Weersma (1841-1932), vijftig jaar oud en stadsbode van beroep.
  4. Jan Postma (1843-1916), acht en veertig jaar oud en stadsbode van beroep.

Alle getuigen zijn woonachtig te Harlingen en geen bloedverwanten van bruid of bruidegom.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Harlingen, huwelijksakten, 1891, aktenummer 89. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-willem-hof-1861-1929/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maatje-van-der-brug-1863-1945/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1825-1895-en-pieter-van-der-brug-1819-1894/.