Home » Genealogie » Overlijdensakte van Anthonia Hendrika Heijer (1860-1935)

Overlijdensakte van Anthonia Hendrika Heijer (1860-1935)

Overlijdensakte van Anthonia Hendrika Heijer (1860-1935) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Anthonia Hendrika Heijer (1860-1935) weergegeven.1 Op 14 augustus 1935 verscheen Jacobus Jan Lomwel (±1894-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht. Jacobus Jan was veertig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij verklaarde dat Anthonia Hendrika op 13 augustus 1935 om half elf in de ochtend is overleden in de leeftijd van vijf en zeventig jaar. Ze was zonder beroep en geboren en woonachtig te Utrecht.2 Ze was weduwe van Johannes Hendrik Honig (1860-1932) en de dochter van wijlen de echtelieden Hendrik Fredrik Heijer (1819-1892) en Anthonia Hendrica Haagen (1827-1912).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1935, aktenummer 1291. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-anthonia-hendrika-heijer-1860-1935/.