Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jerfaas van Meerten (1902-1939) en Cornelia Willemina Leewes (1904-?)

Huwelijksakte van Jerfaas van Meerten (1902-1939) en Cornelia Willemina Leewes (1904-?)

Eerste blad van de huwelijksakte van Jerfaas van Meerten (1902-1939) en Cornelia Willemina Leewes (1904-?) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Heteren.
Tweede blad van de huwelijksakte van Jerfaas van Meerten (1902-1939) en Cornelia Willemina Leewes (1904-?) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Heteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jerfaas van Meerten (1902-1939) en Cornelia Willemina Leewes (1904-?) weergegeven.1 Op 16 mei 1929 verschenen Jerfaas en Cornelia Willemina voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Heteren om een huwelijk aan te gaan.

Jerfaas van Meerten was zes en twintig jaar oud en rietdekker van beroep.2 Hij is geboren te Kesteren en woonachtig te Heteren. Hij is de meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Andries van Meerten (1875-1909) en Aaltje Vermeer (1871-1904).

Cornelia Willemina Leewes was vier en twintig jaar oud en zonder beroep. Ze is geboren te Valburg en woonachtig te Heteren, de laatste zes maanden echter te Wageningen. Zij is de meerderjarige dochter van de echtelieden Jan Cornelis Leewes (1878-1966) en Barta van der Linden (1885-1961). Jan Cornelis was vijftig jaren oud en landarbeider van beroep. Barta was drie en veertig jaar oud en zonder beroep. De ouders woonden te Heteren. De ouders van de bruid verklaarden ook toe te stemmen in het voorgenomen huwelijk.

De afkondiging heeft op zaterdag 4 mei 1929 te Wageningen en te Heteren plaats gehad. Dat wil dus zeggen dat Jerfaas en Cornelia Willemina op een donderdag getrouwd zijn. Na het ‘ja’-woord zijn de twee door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden.

Het kersverse echtpaar hadden twee getuigen meegebracht:

  1. Jan Willem van Meerten (1878-1944), een en vijftig jaar oud en van beroep sigarenmaker. Jan Willem was de oom van de bruidegom en woonde te Opheusden (Gemeente Kesteren).3
  2. Martinus Leewes (1887-1969), twee en veertig jaar oud en van beroep transportarbeider. Martinus was de oom van de bruid en woonde te Herveld (Gemeente Valburg)

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Heteren, Huwelijksakten, 1929, aktenummer 9. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. De geboorteakte van Jerfaas is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-jerfaas-van-meerten-1902-1939/.
  3. Jan Willem van Meerten was een broer van Andries van Meerten. Het parenteel van Jan Willem is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.