Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jerfaas van Meerten (1902-1939)

Overlijdensakte van Jerfaas van Meerten (1902-1939)

Overlijdensakte van Jerfaas van Meerten (1902-1939) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Heteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jerfaas van Meerten (1902-1939) weergegeven.1 Op 17 april 1939 deed Geurt Teunissen van Manen (1896-1981) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Heteren aangifte van het overlijden van Jerfaas. Geurt was drie en veertig jaar en landbouwer van beroep. Hij verklaarde dat Jerfaas op 16 april 1939 om vier uur in de middag te Randwijk overleden is. Jerfaas was zes en dertig jaar oud en winkelier van beroep. Hij was geboren in de Gemeente Kesteren en woonachtig te Heteren.2 Hij was de echtgenoot van Cornelia Willemina Leeuwes (1904-?) en een zoon van de wijlen echtelieden Andries van Meerten (1875-1909) en Aaltje Vermeer (1871-1904).3 Uit de genealogische gegevens weten we dat hij op 16 mei 1929 te Heteren in het huwelijk trad met Cornelia Willemina Leewes.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Heteren, overlijdensakten, 1939, aktenummer 15. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jerfaas-van-meerten-1902-1939/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-andries-van-meerten-1875-1909-en-aaltje-vermeer-1871-1904/.