Home » Genealogie » Overlijdensakte van Leendert van Eck (1859-1906)

Overlijdensakte van Leendert van Eck (1859-1906)

Overlijdensakte van Leendert van Eck (1859-1906) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Leendert van Eck (1859-1906) weergegeven.1 Op 5 december 1906 verscheen Johannes Alexander Schelling (1831-1907) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel om aangifte te doen van het overlijden van Leendert. Johannes Alexander was vijf en zeventig jaar oud en kleermaker van beroep. Hij deed het aangeven samen met Hendrik Jan van Gessel (1837-1919), negen en zestig jaar en ambtenaar ter secretarie. De aangevers verklaarden dat Leendert op 3 december 1906 om drie uur in de middag in de leeftijd van zeven en veertig jaar is overleden. Leendert woonde in het huis nummer J 250k te Tiel. Voor het overlijden was Leendert timmerman van beroep. Hij was de echtgenoot van Anna Stunnenberg (1862-1959)2 en een zoon van Gerrit van Eck (1831-1924) en Hendrina van Tintelen (1831-1900). Gerrit is ten tijde van de aangifte timmerman van beroep en Hendrina is al overleden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Tiel, overlijdensakten, 1906, aktenummer 192. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. De huwelijksakte van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-anna-stunnenberg-1862-1959-en-leendert-van-eck-1859-1906/.