Home » Genealogie » Overlijdensakte van Antje Waaijer (1862-1906)

Overlijdensakte van Antje Waaijer (1862-1906)

Overlijdensakte van Antje Waaijer (1862-1906) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Leeuwarden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Antje Waaijer (1862-1906) weergegeven.1 Op 29 oktober 1906 verscheen Sijbe van der Heide (1867-1950) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Leeuwarden om aangifte te doen van het overlijden van Antje. Sijbe was negen en dertig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Jan Schaafsma (1879-1958), zeven en twintig jaar oud en aanspreker van beroep. Beide getuigen woonden te Leeuwarden. Zij verklaarden dat Antje op 27 oktober 1906 om zes uur in de middag is overleden in de leeftijd van vier en veertig jaar. Antje was zonder beroep, geboren te Woudsend en woonachtig te Leeuwarden.2 Antje was de huisvrouw van Jelle van der Brug (1861-1940) en de dochter van wijlen de echtelieden Sible (Hendriks) Waaijer (1834-1890) en Hinke (Pieters) Krikke (1834-1883).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Leeuwarden, overlijdensakten, 1906, aktenummer 487. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-antje-waaijer-1862-1906/.