Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jannigje van Meerten (1794-1876) en Abraham den Hartog (1782-1858)

Huwelijksakte van Jannigje van Meerten (1794-1876) en Abraham den Hartog (1782-1858)

Eerste blad van de huwelijksakte van Jannigje van Meerten (1794-1876) en Abraham den Hartog (1782-1858) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.
Tweede blad van de huwelijksakte van Jannigje van Meerten (1794-1876) en Abraham den Hartog (1782-1858) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jannigje van Meerten (1794-1876) en Abraham den Hartog (1782-1858) weergegeven.1 Op 25 juli 1819 om elf uur in de ochtend verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was Schout des Ambts Aart Verbrugh.

Abraham den Hartog was zeven en dertig jaar oud en landbouwer van beroep. Hij was geboren en woonachtig onder Culemborg.2 Hij was de meerderjarige zoon van wijlen Cornelis den Hartog (1740-1785) en Maria van IJperen (1743-1829). Maria was landbouwerse van beroep.

Jannigje van Meerten was vier en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Lienden.3 Jannigje was de meerderjarige dochter van Frederik van Meerten (1766-1845) En Luthera4 van de Peppel (1768-1830).5 Dit echtpaar was woonachtig te Lienden.

De zondagse afkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad op 11 juli 1819 en 18 juli 1819. Hierna heeft het aanstaande echtpaar de volgende stukken overhandigd: (1) de huwelijksafkondiging, (2) de doopinschrijving van de bruidegom, (3) de overlijdensakte van de vader van de bruidegom, (4) een consent van toestemming tot dit huwelijk van de moeder van de bruidegom, (5) het certificaat van voldoening aan de wet op de Nationale Militie, (6) een certificaat van de burgemeester van de stad Culemborg dat de afkondigingen daar hebben plaatsgehad, en (7) de doopakte van de bruid. De ouders van de bruid hebben toestemming gegeven tot dit huwelijk. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Frans Stap (1773-1833), vier en veertig jaar oud en planter van beroep.
  2. Aart van Ewijk (1780-1863), acht en dertig jaar en herbergier van beroep.
  3. Antonie van Herwaarde (1780-1842), acht en dertig jaar en schoolonderwijzer van beroep.
  4. Gijsbert van Ewijk (1775-1869), drie en veertig jaar en landbouwer van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, huwelijksakten, 1819, aktenummer 10. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-abraham-den-hartog-1782-1858/.
  3. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-jannigje-van-meerten-1794-1876/.
  4. Hier Lotje genoemd.
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-frederik-van-meerten-1766-1845-en-luthera-van-de-peppel-1768-1830/.