Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johanna Antonia van Meerten (1796-1868)

Overlijdensakte van Johanna Antonia van Meerten (1796-1868)

Overlijdensakte van Johanna Antonia van Meerten (1796-1868) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johanna Antonia van Meerten (1796-1868) weergegeven.1 Op 14 april 1868 verscheen Carel Elsendoorn (1836-1928) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Johanna Antonia2. Carel was twee en dertig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Willem Leendert van der Gulden (1817-1881), een en vijftig jaar oud en stadsbode van beroep. Zij verklaarden dat Johanna Antonia op 13 april 1868 om vier uur ’s nachts is overleden in de leeftijd van negen en zestig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Lienden (Gelderland) en woonachtig op de Derde Baansteeg I 275-12 te Utrecht.3 Johanna Antonia was weduwe van Joannes Ganseveurder (1810-1867) en een dochter van wijlen de echtelieden Frederik van Meerten (1766-1845) en Luthera van de Peppel (1768-1830).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, Overlijdensakten, 1868, aktenummer 486. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Hier geschreven als Anthonia.
  3. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-johanna-antonia-van-meerten-1796-1868/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-frederik-van-meerten-1766-1845-en-luthera-van-de-peppel-1768-1830/.