Home » Genealogie » Doopbewijs van Jannigje van Meerten (1794-1876)

Doopbewijs van Jannigje van Meerten (1794-1876)

Doopbewijs van Jannigje van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Jannigje van Meerten (1794-1876) weergegeven.1 Zij is gedoopt op 25 januari 1795 en is geboren op 17 november 1794. Haar vader was Frederik van Meerten (1766-1845) en Luthera van de Peppel2 (1768-1830). Als doopgetuige was Jantje van Koukerken aanwezig.3 Uit de genealogische gegevens blijkt dat zij op 25 juli 1819 te Lienden in het huwelijk trad met Abraham den Hartog (±1783-1858).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Lotje Willemse genoemd.
  3. Het is de auteur (nog) onbekend wat haar relatie is met dit gezin. Ze is wel vaker doopgetuige geweest bij individuen uit het geslacht Van Meerten. Zie: https://oorsprong.info/?s=Jantje+van+Koukerken&submit=.