Home » Genealogie » Doopinschrijving van Abraham den Hartog (1782-1858)

Doopinschrijving van Abraham den Hartog (1782-1858)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Abraham den Hartog (1782-1858) weergegeven.1 Abraham werd op 31 maart 1782 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Culemborg samen met zijn tweelingzus Anna Cornelia den Hartog (1782-1846) gedoopt. De ouders van deze tweeling waren Cornelis den Hartog (1740-1785) en Maria van IJperen (1743-1829). Zij woonden in het Culemborgsche Veld. Als peter en meter zijn opgegeven de weledelgeboren heer mr. Abraham Perrenot (±1726-1784), Raad- en Rekenmeester van zijne Doorluchtige Hoogheid de Heere Prince van Oranje-Nassau, en vrouwe Anna Cornelia Perrenot geboren Mollerus (1749-1821).2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Culemborg, Doopboek, 1753-1789, deel II: 1775-1789, RBS 403, p. 266. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. Het Regionaal Archief Rivierenland heeft een mooiere scan: www.rarivierenland.nl.
  2. Meer informatie over hem is te vinden op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Perrenot.