Home » Genealogie » Overlijdensakte van Abraham den Hartog (1782-1858)

Overlijdensakte van Abraham den Hartog (1782-1858)

Overlijdensakte van Abraham den Hartog (1782-1858) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Culemborg.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Abraham den Hartog (1782-1858) weergegeven.1 Op 17 februari 1858 verscheen Christoffel Borghstijn (1802-1867) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Culemborg om aangifte te doen van het overlijden van Abraham. Christoffel was vijf en vijftig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Antonie Ludovicus Piek (1819-1897), acht en dertig jaar oud en aanspreker van beroep. Zij verklaarden dat Abraham op 17 februari 1858 om half elf in de ochtend is overleden in de leeftijd van vijf en zeventig jaar. Hij was landbouwer van beroep, geboren te Culemborg en woonachtig in het Culemborgsche Veld nummer 52 te Culemborg.2 Abraham was gehuwd met Jannigje3 van Meerten (1794-1876) en een zoon van Cornelis den Hartog (1740-1785) en Maria van IJperen (1743-1829).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Culemborg, overlijdensakten, 1858, aktenummer 22. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-abraham-den-hartog-1782-1858/.
  3. Hier Jannetje genoemd.