Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jannigje Cornelia Langboom (1826-1863) en Johannes van Merkesteijn (1824-1916)

Huwelijksakte van Jannigje Cornelia Langboom (1826-1863) en Johannes van Merkesteijn (1824-1916)

Eerste blad van de huwelijksakte van Jannigje Cornelia Langboom (1826-1863) en Johannes van Merkesteijn (1824-1916) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.
Tweede blad van de huwelijksakte van Jannigje Cornelia Langboom (1826-1863) en Johannes van Merkesteijn (1824-1916) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.
Derde blad van de huwelijksakte van Jannigje Cornelia Langboom (1826-1863) en Johannes van Merkesteijn (1824-1916) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jannigje Cornelia Langboom (1826-1863) en Johannes van Merkesteijn (1824-1916) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 2 juni 1849 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was burgemeester Willem Jakob van Brakell (1818-1902).

Johannes van Merkesteijn was een jongeman van vier en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Lienden.2 Johannes was de meerderjarige zoon van wijlen Frederik van Merkesteijn (1780-1848) en Gijsbertje de Haas (1798-1868). Gijsbertje was zonder beroep en woonachtig te Lienden.

Jannigje Cornelia Langboom was een jongedochter van twee en twintig jaar een zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Lienden.3 Jannigje Cornelia was de meerderjarige dochter van Cornelis Langboom (1798-1868) en Helena van Meerten (1802-1890).4 Het echtpaar waren arbeidslieden en woonachtig te Lienden.

Het aanstaande echtpaar heeft de volgende stukken overhandigd: (1) Een certificaat van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie. (2) Een geboorteakte van de bruidegom. (3) Een geboorteakte van de bruid. (4) Een akte van overlijden van de vader van de bruidegom. (5) Een akte waaruit blijkt dat de afkondigingen overhinderd hebben plaatsgehad op de zondagen 20 mei 1849 en 27 mei 1849. De moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid waren aanwezig op de bruiloft en verklaarden hun toestemming te geven. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had de volgende getuigen meegebracht:

  1. Barend van de Peppel (±1780-?), negen en zestig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Lienden.
  2. Joost Johannes van Hattem de jonge (1819-1902), negen en twintig jaar oud, landbouwer van beroep en woonachtig te Lienden.
  3. Peter van Merkesteijn (1824-1896), vijf en twintig jaar oud, smid van beroep en woonachtig te Lienden.
  4. Albertus Knuivers (1825-1913), vier en twintig jaar oud, wever van beroep en woonachtig te Lienden.

Niet iedereen kon de akte ondertekenen. De bruidegom en bruid, de moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid verklaarden niet te kunnen schrijven, omdat zij dat niet geleerd hebben.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, huwelijksakten, 1849, aktenummer 10. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johannes-van-merkesteijn-1824-1916/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jannigje-cornelia-langboom-1826-1863/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-helena-van-meerten-1802-1890-en-cornelis-langboom-1798-1868/.