Home » Genealogie » Geboorteakte van Dirkje van Meerten (1822-1904)

Geboorteakte van Dirkje van Meerten (1822-1904)

Geboorteakte van Dirkje van Meerten (1822-1904) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Dirkje van Meerten (1822-1904) weergegeven.1 Op 3 september 1822 om vijf uur in de middag verscheen Otto van Meerten (1778-1845) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De ambtenaar in functie was schout des ambts Lienden Aart Verbrugh (1772-1846). Otto was vier en veertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij verklaarde dat Dirkje op 3 september 1822 om elf uur in de ochtend is geboren te Lienden. Haar moeder was Dirkje van Merkesteijn (1782-1864), drie en veertig jaar oud. Als getuigen had Otto twee personen meegebracht: (1) Antonie van Herwaarden (1780-1842), een en veertig jaar oud en schoolonderwijzer van beroep, en (2) Frans Stap (1773-1833), zeven en veertig jaar oud en planter van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1822, aktenummer 56. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.