Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johannes van Merkesteijn (1824-1916)

Overlijdensakte van Johannes van Merkesteijn (1824-1916)

Overlijdensakte van Johannes van Merkesteijn (1824-1916) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johannes van Merkesteijn (1824-1916) weergegeven.1 Op 5 april verscheen Jan Snikkers (1846-1917) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam om aangifte te doen van het overlijden van Johannes. Jan was negen en zestig jaar oud en zonder beroep. Hij deed de aangifte samen met Hendrik Jan Wagenvoorde (±1850-?), zeven en zestig jaar oud en zonder beroep. De aangevers wonen in de Stad Rotterdam. Zij verklaarden dat Johannes op 4 april 1916 om tien uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van een en negentig jaar. Hij was zonder beroep, geboren te Lienden en woonachtig aan de Oosterwantstraat 17 te Rotterdam.2 Johannes was weduwnaar van Jannigje Cornelia Langboom (1824-1863)3 en een zoon van wijlen de echtelieden Frederik van Merkesteijn (1780-1848) en Gijsberta de Haas (1798-1868).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, overlijdensakten, 1916, aktenummer 1797. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johannes-van-merkesteijn-1824-1916/.
  3. Er staat Johanna Cornelia Langhorst. Opvallend is ook dat de tweede vrouw van Johannes, Dirkje van Meerten (1822-1904), ontbreekt.
  4. De aangevers weten haar achternaam niet, maar dat is ‘de Haas’.