Home » Genealogie » Geboorteakte van Jannigje Cornelia Langboom (1826-1863)

Geboorteakte van Jannigje Cornelia Langboom (1826-1863)

Geboorteakte van Jannigje Cornelia Langboom (1826-1863) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jannigje Cornelia Langboom (1826-1863) weergegeven.1 Op 13 oktober 1826 om tien uur in de ochtend verscheen Cornelis Langboom (1798-1868) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van de geboorte van zijn buitenechtelijke dochter. De ambtenaar in functie was burgemeester Aart Verbrugh (1772-1846). Cornelis was zeven en twintig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Lienden. Hij verklaarde dat Jannigje Cornelia op 12 oktober 1826 om vier uur in de nacht is geboren. Haar moeder was Helena van Meerten (1802-1890), vijf en twintig jaar oud. Als getuigen had Cornelis twee personen meegebracht: (1) Frans Stap (1773-1833), drie en vijftig jaar oud veldwachter van beroep, en (2) Cornelis van Lienden (1790-1878), vijf en dertig jaar oud en metselaar van beroep. De aangever kon de akte niet ondertekenen omdat hij niet kon schrijven.

In de kantlijn staat dat Jannigje Cornelia tijdens het huwelijk van Cornelis Langboom (1798-1868) en Helena van Meerten (1802-1890) op 10 juni 1831 erkend werd als wettig kind.2 Dit werd door de griffier op 13 juni 1831 in de kantlijn opgeschreven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1826, aktenummer 74. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-helena-van-meerten-1802-1890-en-cornelis-langboom-1798-1868/.