Home » Genealogie » Geboorteakte van Johannes van Merkesteijn (1824-1916)

Geboorteakte van Johannes van Merkesteijn (1824-1916)

Geboorteakte van Johannes van Merkesteijn (1824-1916) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Johannes van Merkesteijn (1824-1916) weergegeven.1 Op 28 oktober 1824 om elf uur in de ochtend verscheen Frederik van Merkesteijn (1780-1848) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. De ambtenaar in functie was schout Aart Verbrugh (1772-1846). Frederik2 was vier en veertig jaar oud en planter van beroep. Hij verklaarde dat Johannes op 27 oktober 1824 om vijf uur in de middag is geboren. Zijn moeder was Gijsbertje de Haas (1798-1868), vier en twintig jaar oud. Frederik had twee getuigen meegebracht: (1) Antonie van Herwaarde (1780-1842), drie en veertig jaar oud en schoolonderwijzer van beroep, en (2) Frans Stap (1773-1833), een en vijftig jaar oud en planter van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1824, aktenummer 69. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Fredrik genoemd.