Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jacob Timmer (1783-1857) en Willemina Vondel (1787-1847)

Huwelijksakte van Jacob Timmer (1783-1857) en Willemina Vondel (1787-1847)

Eerste blad van de huwelijksakte van Jacob Timmer (1783-1857) en Willemina Vondel (1787-1847) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.
Tweede blad van de huwelijksakte van Jacob Timmer (1783-1857) en Willemina Vondel (1787-1847) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jacob Timmer (1783-1857) en Willemina Vondel (1787-1847) weergegeven.1 Op 2 mei 1816 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was Aart Verbrugh (1772-1846).

Jacob Timmer was drie en dertig jaar oud en dienstbaar van beroep. Hij is geboren te Ingen en woonachtig te Kesteren.2 Hij is de meerderjarige zoon van Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822).3 Cornelis is overleden op 31 mei 1811 en Jannigje woont te Lienden en geeft haar toestemming tot het huwelijk.

Willemina Vondel was negen en twintig jaar oud en dienstbaar van beroep. Zij is geboren te Hien en woonachtig te Kesteren.4 Zij is de meerderjarige dochter van wijlen Teunis Vondel (?-?) en Trijneke van Poederoijen (±1751-1843). Teunis is overleden te Gesperen.

Ze hebben verschillende zaken aan de ambtenaar overhandigd. Ten eerste de akten van huwelijksafkondigingen, ten tweede de geboorteakte van de bruidegom, ten derde de overlijdensakte van zijn vader, ten vierde de overlijdensakte van de bruidsvader, ten vijfde de geboorteakte van de bruid en ten zesde een consent ter verbinding en toestemming afgegeven door de burgemeester van Hemmen tot dit huwelijk. Na het ‘Ja’-woord verklaarde de ambtenaar het huwelijk voor gesloten.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Jan van Ommeren (1756-1833), negen en vijftig jaar en landeigenaar van beroep.
  2. J. Hasselman (±1775-?), een en veertig jaar oud en zetter van beroep.
  3. Gijsbert van Ewijk (1775-1869), veertig jaar oud en landbouwer van beroep.
  4. Jan van Ewijk (1734-1821), twee en tachtig jaar oud en herbergier van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, huwelijksakten, 1816, aktenummer 8. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-jacob-timmer-1783-1857/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jannigje-van-meerten-%c2%b11759-1822-en-cornelis-timmer-1753-1811/.
  4. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-willemina-vondel-1787-1847/.