Home » Genealogie » Doopinschrijving van Willemina Vondel (1787-1847)

Doopinschrijving van Willemina Vondel (1787-1847)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Willemina Vondel (1787-1847) weergegeven.1 Willemina werd op 1 juli 1787 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Dodewaard en is geboren op 25 juni 1787. Haar vader was Teunis Vondel (?-?) en haar moeder Trijneke van Poederoijen (±1751-1843). Het echtpaar woonde te Hien en vanwege de afstand tot de kerk in Dodewaard is het kind gedoopt in Hemmen. Als doopgetuige was Engelina van Mourik (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Dodewaard, b. Hien, Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente, Contra Doopboek, 1772-1811, RBS 485. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Of en hoe Engelina verwant is aan de doopouders is mij (nog) niet bekend.