Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jan Timmer (1784-1861)

Overlijdensakte van Jan Timmer (1784-1861)

Overlijdensakte van Jan Timmer (1784-1861) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jan Timmer (1784-1861) weergegeven.1 Op 4 mei 1861 verscheen Johannes Timmer (1823-1900) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van zijn oom.2 De ambtenaar in functie was burgemeester Johan Frederik Veeren (1820-1874). Johannes was zeven en dertig jaar oud, voerman van beroep en neef van de overledene. Hij deed de aangifte samen met Jerfaas Dirk van Schoneveld (1823-1903), zeven en dertig jaar oud en planter van beroep. Beide getuigen woonden in de Gemeente Lienden. Zij verklaarden dat Jan op 3 mei 1861 om vijf uur in de middag is overleden in de ouderdom van zes en zeventig jaar. Hij woonde te Lienden in Wijk H n. 31. Jan was ongehuwd en van beroep voerman. Hij was geboren te Ingen3 en een zoon van wijlen de echtelieden Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1861, aktenummer 35. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Johannes was het buitenechtelijke kind van zus Johanna Timmer (1799-1851).
  3. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-jan-timmer-1784-1861/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jannigje-van-meerten-%c2%b11759-1822-en-cornelis-timmer-1753-1811/.