Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jacob Timmer (1783-1857)

Overlijdensakte van Jacob Timmer (1783-1857)

Overlijdensakte van Jacob Timmer (1783-1857) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Beusichem.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jacob Timmer (1783-1857) weergegeven.1 Op 4 juli 1857 verscheen Adrianus van Bentem (1808-1889) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Beusichem om aangifte te doen van het overlijden van Jacob. Adrianus was negen en veertig jaar oud en koopman van beroep. Hij deed de aangifte samen met Hessel Huibert Gerrit van Everdingen (1831-1920), vijf en twintig jaar oud en secretaris van de gemeente. Zij verklaarden dat Jacob op 3 juli 1857 om twee uur in de nacht te Zoelmond is overleden in de leeftijd van vijf en zeventig jaar. Hij was zonder beroep en wonende te Zoelmond. Jacob is geboren te Lienden2 in het jaar 17823 en weduwnaar van Wilhelmina Teunisse4. Zijn ouders worden in deze overlijdensakte niet genoemd, maar dat waren Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822).5

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Beusichem, overlijdensakten, 1857, aktenummer 18. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-jacob-timmer-1783-1857/.
  3. Volgens de gegevens is hij geboren in het jaar 1783, zie ook zijn doopinschrijving in de vorige voetnoot.
  4. Het gaat hier om Willemina Vondel (1787-1847).
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jannigje-van-meerten-%c2%b11759-1822-en-cornelis-timmer-1753-1811/.