Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jacob Timmer (1783-1857)

Doopinschrijving van Jacob Timmer (1783-1857)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jacob Timmer (1783-1857) weergegeven.1 Jacob werd op 16 januari 1783 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 18 januari 1783. Hij was een zoon van van Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822). Als doopgetuige was Sijbertje Timmer (?-1793) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 23. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Sijbertje was de schoonzus van Jannigje, de vrouw van haar broer Klaas van Meerten (?-1804).