Home » Genealogie » Huwelijksakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963) en Bernard Friedsam (1885-1965)

Huwelijksakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963) en Bernard Friedsam (1885-1965)

Huwelijksakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963) en Bernard Friedsam (1885-1965) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963) en Bernard Friedsam (1885-1965) weergegeven.1 Op 8 juni 1910 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam om een huwelijk aan te gaan.

Bernard Friedsam was vier en twintig jaar oud en loswerkman van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Rotterdam.2 Bernard is de meerderjarige zoon van Bernard Friedsam (±1843-1911) en Jacoba Helena van Weel (1853-1922). Bernard was zeven en zestig jaar oud en loswerkman van beroep, Jacoba Helena was zeven en vijftig jaar oud en zonder beroep en het echtpaar woonde te Rotterdam.

Hendrika Geertruida de Ridder was twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren te Arnhem en woonachtig te Rotterdam.3 Hendrika Geertruida is de minderjarige dochter van Johannes Arie de Ridder (1852-1950) en wijlen Gerritje van Meerten (1859-1898).4 Johannes Arie was acht en vijftig jaar oud en loswerkman van beroep, Gerritje was al overleden en Johannes Arie woonde te Rotterdam.

De ouders van de bruidegom en de vader van de bruid verklaarden hun toestemming te geven tot dit huwelijk. Ook de afkondigingen hebben onverhinderd plaatsgevonden te Rotterdam op 29 mei 1910 en op 5 juni 1910. Daarna hebben zij, na de vragen van de ambtenaar, elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Edward Gustav Maltha (1872-1936), acht en dertig jaar oud en adjunctcommies ter secretarie van beroep.
  2. Anthony Eikenhout (1857-1926), drie en vijftig jaar oud en stadssergeant van beroep.
  3. Adriaan Jan Klink (1867-1933), twee en veertig jaar oud en stadssergeant van beroep.
  4. Leendert Arnold (1866-?), drie en veertig jaar oud en stadssergeant van beroep.

Alle vier de getuigen woonden te Rotterdam.

In de kantlijn wordt meer informatie gegeven. Het huwelijk is door een vonnis van de rechtbank te Rotterdam door echtscheiding ontbonden. Deze uitspraak is gedaan op 25 februari 1935 en is op 14 juni 1935 ingeschreven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, huwelijksakten, 1910, aktenummer 1272. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-bernard-friedsam-1885-1965/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrika-geertruida-de-ridder-1889-1963/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1859-1898-en-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.