Home » Genealogie » Overlijdensakte van Bernard Friedsam (1885-1965)

Overlijdensakte van Bernard Friedsam (1885-1965)

Overlijdensakte van Bernard Friedsam (1885-1965) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Bernard Friedsam (1885-1965) weergegeven.1 Op 11 januari 1965 verscheen Gerrit de Kramer (±1915-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam. Gerrit was vijftig jaar oud, lijkbezorger van beroep en woonachtig te Rotterdam. Hij verklaarde dat Bernard op 9 januari 1965 om kwart voor twee in de middag te Rotterdam is overleden in de leeftijd van negen en zeventig jaar oud. Bernard was geboren en woonachtig te Rotterdam en zonder beroep.2 Hij was getrouwd geweest met Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963) en later met Gijsberta Leentje van der Hulst (1896-?). Bernard was een zoon van wijlen de echtelieden Bernard Friedsam (±1843-1911) en Jacoba Helena van Weel (1853-1922).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, overlijdensakten, 1965, aktenummer 93. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-bernard-friedsam-1885-1965/.