Home » Genealogie » Huwelijksakte van Cornelis Timmer (1797-1855) en Adriana Zaaijer (1800-1863)

Huwelijksakte van Cornelis Timmer (1797-1855) en Adriana Zaaijer (1800-1863)

Eerste blad van de huwelijksakte van Cornelis Timmer (1797-1855) en Adriana Zaaijer (1800-1863) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.
Tweede blad van de huwelijksakte van Cornelis Timmer (1797-1855) en Adriana Zaaijer (1800-1863) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Cornelis Timmer (1797-1855) en Adriana Zaaijer (1800-1863) weergegeven.1 Op 18 januari 1822 om vijf uur in de middag verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was schout Aart Verbrugh (1772-1846).

Cornelis was een jongeman van vier en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Lienden.2 Hij was een zoon van wijlen Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822).3 De moeder van de bruidegom, die ook aanwezig was, verklaart haar toestemming te geven.

Adriana Zaaijer was een jongedochter van een en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Lienden.4 Zij was een meerderjarige dochter van Reijer Zaaijer (1754-1824) en Willemina Verbeek (±1766-1828). De ouders van de bruid, die ook aanwezig waren, verklaarden hun toestemming tot dit huwelijk te geven.

De afkondigingen tot dit huwelijk hebben zonder stuiting plaatsgevonden voor het gemeentehuis te Lienden op zondag 16 december 1821 en op zondag 23 december 1821. Daarna heeft het aanstaande echtpaar de volgende stukken overgedragen: (1) de huwelijkspublicatie, (2) de doopakte van de bruidegom, (3) de overlijdensakte van de vader van de bruidegom, (4) het certificaat van de voldoening aan de Nationale Militie, en (5) de doopakte van de bruid. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had de volgende vier getuigen meegebracht:

  1. Frans Stap (1773-1833), zeven en veertig jaar oud en planter van beroep.
  2. Antonie van Herwaarde (1780-1842), een en veertig jaar oud en schoolonderwijzer van beroep.
  3. Aart van Ewijk (1780-1863), een en veertig jaar oud en herbergier van beroep.
  4. Jan Verbrugh (1793-1842), acht en twintig jaar oud en landbouwer van beroep.

De getuigen woonden in de Gemeente Lienden. De beide moeders van bruid en bruidegom konden niet ondertekenen omdat zij verklaarden niet te kunnen schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, huwelijksakten, 1822, aktenummer 1. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-cornelis-timmer-1797-1855/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jannigje-van-meerten-%c2%b11759-1822-en-cornelis-timmer-1753-1811/.
  4. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-adriana-zaaijer-1800-1863/.