Home » Genealogie » Doopbewijs van Cornelis Timmer (1797-1855)

Doopbewijs van Cornelis Timmer (1797-1855)

Doopbewijs van Cornelis Timmer in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Cornelis Timmer (1797-1855) weergegeven.1 Cornelis werd gedoopt op 30 juli 1797 en is geboren op 5 juli 1797. Zijn vader was Cornelis Timmer (1753-1811) en zijn moeder was Jannigje van Meerten (±1759-1822). Er wordt geen doopgetuige vermeld. Uit de genealogische gegevens weten we dat Cornelis op 19 januari 1822 te Lienden in het huwelijk trad met Adriana Zaaijer (1800-1863).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.