Home » Genealogie » Overlijdensakte van Adriana Zaaijer (1800-1863)

Overlijdensakte van Adriana Zaaijer (1800-1863)

Overlijdensakte van Adriana Zaaijer (1800-1863) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Adriana Zaaijer (1800-1863) weergegeven.1 Op 28 oktober 1863 verscheen Adrianus Albertus Timmer (1829-1907) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van zijn moeder. De ambtenaar in functie was burgemeester Johan Frederik Veeren (1820-1874). Adrianus Albertus was vijf en dertig jaar oud, arbeider van beroep en de zoon van de overledene. Hij deed de aangifte samen met Baltus Walsmit (1824-1877) acht en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Zij verklaarden dat Adriana op 28 oktober 1863 om zeven uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van drie en zestig jaar.2 Zij is geboren en woonachtig te Lienden.3 Adriana was weduwe van Cornelis Timmer (1797-1855) en een dochter van wijlen de echtelieden Reijer Zaaijer (1754-1824) en Willemijntje Verbeek (±1766-1828). Met uitzondering van Adrianus Alberts, die verklaarde niet te kunnen schrijven, werd de akte ondertekend.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1863, aktenummer 83. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Er staat dat ze ruim drie en zeventig jaar was, maar dit is incorrect omdat ze in 1800 geboren is.
  3. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-adriana-zaaijer-1800-1863/.