Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johanna Timmer (1799-1851)

Overlijdensakte van Johanna Timmer (1799-1851)

Overlijdensakte van Johanna Timmer (1799-1851) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rhenen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johanna Timmer (1799-1851) weergegeven.1 Op 17 november 1851 verscheen Arie Ariesen (±1814-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rhenen om aangifte te doen van het overlijden van Johanna. Arie was zeven en dertig jaar oud en landbouwer van beroep. Hij deed de aangifte samen met Willem van Dijk (1800-1866), een en vijftig jaar oud en veldwachter van beroep. Beide getuigen zijn binnen de Gemeente Rhenen woonachtig. Zij verklaarden dat Johanna op 16 november 1851 om elf uur in de avond is overleden in het huis Wijk C No. 123 te Rhenen. Ze was twee en vijftig jaar oud, zonder beroep en geboren te Lienden.2 Johanna was weduwe van Jan van den Bovenkamp (1805-1838) en gehuwd met Gosen van Ingen (1803-1871). Gosen is arbeider van beroep en woonachtig te Rhenen. De ouders van Johanna waren Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822).3 De akte is ondertekend behalve door Arie omdat hij verklaarde niet te kunnen schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rhenen, overlijdensakten, 1851, aktenummer 59. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-johanna-timmer-1799-1851/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jannigje-van-meerten-%c2%b11759-1822-en-cornelis-timmer-1753-1811/.