Home » Genealogie » Doopinschrijving van Adriana Zaaijer (1800-1863)

Doopinschrijving van Adriana Zaaijer (1800-1863)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Adriana Zaaijer (1800-1863) weergegeven.1 Adriana is op 2 februari 1800 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Lienden en is geboren op 26 januari 1800. Haar vader was Reijer Zaaijer (1754-1824) en haar moeder Willemijntje Verbeek (±1766-1828). Als doopgetuige was Catrina van Kalkeren aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Of en hoe Catrina verwant is aan de doopouders is de auteur (nog) onbekend.