Home » Genealogie » Huwelijksakte van Catharina Elisabeth van Meerten (1916-2005) en Jan Willem Dirk Cornelis Marck (1915-1999)

Huwelijksakte van Catharina Elisabeth van Meerten (1916-2005) en Jan Willem Dirk Cornelis Marck (1915-1999)

Huwelijksakte van Catharina Elisabeth van Meerten (1916-2005) en Jan Willem Dirk Cornelis Marck (1916-1999) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de huwelijksakte weergegeven van Catharina Elisabeth van Meerten (1916-2005) en Jan Willem Dirk Cornelis Marck (1915-1999). Op 28 maart 1941 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om een huwelijk aan te gaan.

Jan Willem Dirk Cornelis Marck was zes en twintig jaar oud en arts van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Stolwijk.1 Jan Willem Dirk Cornelis was de meerderjarige zoon van Klaas Marck (1878-1947) en Neeltje Bezemer (1887-1978). Klaas was gemeentesecretaris en Neeltje zonder beroep. Het echtpaar woonde te Stolwijk.

Catharina Elisabeth van Meerten was vier en twintig jaar oud en arts van beroep. Zij was geboren en woonachtig te Utrecht.2 Catharina Elisabeth was de meerderjarige dochter van Abraham van Meerten (1874-1955) en Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960). Abraham was zes en zestig jaar oud en apotheker van beroep, Johanna Margaretha Louisa was een en zestig jaar oud en zonder beroep. Het echtpaar woonde te Utrecht.3

De afkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad op 18 januari 1941 en het aanstaande echtpaar heeft aan de ambtenaar overhandigd het bewijs van de afkondiging te Stolwijk, hun geboorteakten en de toestemmingsakte van de ouders van de bruidegom. Deze waren kennelijk niet aanwezig. De ouders van de bruid waren wel aanwezig en gaven toestemming tot dit voorgenomen huwelijk. Daarna heeft het aanstaande echtpaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Jacob Krijn Hoogenboezem (1910-1987), dertig jaar oud, arts van beroep en woonachtig te Lekkerkerk.
  2. Jouke Douma (±1915-?), zes en twintig jaar oud, arts van beroep en woonachtig te Hilversum.

Voetnoten

  1. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jan-willem-dirk-cornelis-marck-1915-1999/.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-catharina-elisabeth-van-meerten-1916-2005/.
  3. Het parenteel van haar ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-abraham-van-meerten-1874-1955-en-johanna-margaretha-louisa-oosterbeek-1879-1960/.