Home » Genealogie » Geboorteakte van Cornelis van Meerten (1828-1836)

Geboorteakte van Cornelis van Meerten (1828-1836)

Geboorteakte van Cornelis van Meerten (1828-1836) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Cornelis van Meerten (1828-1836) weergegeven.1 Op 5 augustus 1828 verscheen Teunis Zeger van Meerten (1795-1868) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. De ambtenaar in functie was Burgemeester Karel van der Zande (1796-1830). Teunis Zeger was drie en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woonde te Kesteren. Hij verklaarde dat Cornelis op 4 augustus 1828 om vijf uur in de middag is geboren. De naam van zijn moeder was Willemina Winkelman (1793-1848), vijf en dertig jaar oud en arbeidster van beroep. Teunis Zeger had twee getuigen meegebracht: (1) Jan van Doorn (1772-1850), vijf en vijftig jaar oud en landeigenaar van beroep, en (2) Peter van Brenk (1799-?), negen en twintig jaar oud en landeigenaar van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1828, aktenummer 41. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.