Home » Genealogie » Geboorteakte van Catharina Elisabeth van Meerten (1916-2005)

Geboorteakte van Catharina Elisabeth van Meerten (1916-2005)

Geboorteakte van Catharina Elisabeth van Meerten (1916-2005) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Catharina Elisabeth van Meerten (1916-2005) weergegeven.1 Op 18 september 1916 verscheen Abraham van Meerten (1874-1955) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Abraham was twee en veertig jaar oud en apotheker van beroep. Hij woonde aan de Prins Hendriklaan te Utrecht. Hij verklaarde dat Catharina Elisabeth op 15 september 1916 om half zes in de ochtend is geboren. De naam van haar moeder was Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960).2 Abraham had twee getuigen meegebracht: (1) Willem Frederik Hennevelt (1863-1920), drie en vijftig jaar oud en bode van beroep, en (2) Carl Furchtegott Bles (1871-1945), vijf en veertig jaar oud en bode van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, Geboorteakten, 1916, aktenummer 2586. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-abraham-van-meerten-1874-1955-en-johanna-margaretha-louisa-oosterbeek-1879-1960/.