Home » Genealogie » Het zeventiende jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het zeventiende jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het zeventiende jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1899. In dit jaargang komen diverse telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

Kerkarchief Ommeren

Bij de bespreking van de vorige drie jaargangen hebben we gezien dat er delen van het kerkarchief Ommeren weergegeven werden. In dit jaargang wordt meer informatie over de leden van deze gemeente besproken. Hieronder worden de Van Meertens weergegeven.1

Jacob van Meerten: Hij levert in 1723 ijzerwerk aan de kerk.

Peter van Meerten: Zijn naam wordt genoemd in 1735.

Voetnoten

  1. Het betreffen twee vermeldingen in het zevende nummer van de zeventiende jaargang.