Home » Genealogie » Het negentiende jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het negentiende jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het negentiende jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1901. In dit jaargang komt één telg uit het geslacht Van Meerten voor.

Jodoca Ruysch

Op bladzijde 14 wordt ene Jodoca Ruysch genoemd.1 Van Jodoca wordt een rouwbord besproken uit Beverwijk. Jodoca was een dochter van mr. Pieter Ruysch en Paschiera van Loeckeren. Pieter Ruysch was raadsheer voor het Hof van Utrecht, overleden in 1595 en begraven in de Buurkerk te Utrecht. Zijn vrouw is daar in september 1603 ook bijgezet. Jodoca Ruysch trouwde met Lodewijk van Brakell. Deze Lodewijk was een zoon van Johan van Brakell en Johanna van Meerten. Het genoemde rouwbord heeft blijkbaar op Jodoca betrekking. Zij is volgens de auteur van De Nederlandsche Leeuw op 24 augustus 1624 overleden en in de kerk te Beverwijk begraven.

Voetnoten

  1. Het betreft het eerste nummer van de negentiende jaargang.