Home » Genealogie » Het zevenennegentigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het zevenennegentigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het zevenennegentigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1980. In dit jaargang komen enkele telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

Jan van Abcoude van Meerten

Van bladzijde 149 tot en met 159 wordt door mr. D. Dunlop Ernst Taets van Amerongen en zijn gezin besproken.1 Dunlop gebruikt als basis voor de bespreking een akte van 13 mei 1406. Voetnoot 2 geeft de bron: R.A. Utrecht, Handschrift (hs) 358, I, fol. 118 en hs. 343, fol. 178. Ernst trouwde met Alyt van Oudaen. In 1360 treedt Ernst naar voren als leenman en getuige van Willem, heer van Abcoude. De bron hierbij is: R.A. Utrecht, Inv. Kap. Van St. Pieter, nr. 1, p. 138 vso. Hij is daarom betrokken bij allerlei rechtshandelingen van de familie Van Abcoude. Op de genoemde akte uit 1406 komt ook de dochter Hase voor. Zij is getrouwd met Jan van Meerten, bastaardzoon van Willem heer van Abcoude en Gaesbeeck én Johanna van Meerten. Deze Johanna is een dochter van Johan van Meerten en Johanna van Everdingen. Johan was ridder. Dunlop verwijst voor meer informatie naar het boek Wittert over de Ridderhofsteden. “Ik vermeld nog dat volgens het zgn. ‘Liber Armorum’ van Van Buchell in het huis van gemelde Jan van Meerten een glas met vier wapens hing, vertonend heraldisch rechts dat van Abcoude van Meerten boven, Van Meerten beneden, en links boven Taets en beneden Loenersloot.” Bij Van Buchell staat voetnoot 76: R.A. Utrecht, hs. 376, I. Over het geboortejaar van Ernst Taets en zijn dochter Hase valt niets met zekerheid te zeggen. “Aannemend dat Ernst Taets, de vader van het gezin, nog een jongeman was toen hij voor het eerst werd vermeld, zal hij geboren moeten zijn omstreeks 1330 tot 1335; voor de geboortejaren van zijn zoons en dochters komt men dan tot ongeveer 1360 tot 1370.” Ernst Taets is overleden rond 1411/1412. In 1411 gaf hij namelijk nog getuigenis, als plaatselijk deskundige omtrent de grensbepaling van proostdijgoederen te Maarsbergen. In 1412 wordt echter Gerrit, na de dood van zijn vader, beleend met 24 morgen land te Driebergerbroek.

Voetnoten

  1. Het betreft het vijfde en zesde nummer van de zevenennegentigste jaargang.