Home » Biologie » Het wonder van conceptie tot geboorte

Het wonder van conceptie tot geboorte

“Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten! hoe machtig veel zijn haar sommen!”
Psalm 139: 14-17 (SV)

Afgelopen zaterdag hield dr. ing. Bea Zoer een presentatie over de overgang van foetale bloedsomloop naar volwassen bloedsomloop. We verwonderden ons hoe bijzonder een geboorte van een kind is. Het inspireerde mij om een kort filmpje op te zoeken hierover. Deze wil ik graag met u delen. Met veel dank aan zwangeren.com embed ik de video hieronder. Verwonder mee over het wonder van conceptie tot geboorte!