Home » Genealogie » Het vijftiende jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het vijftiende jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het vijftiende jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1897. In dit jaargang komen diverse telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

Kerkarchief Ommeren

Bij de bespreking van de vorige jaargang hebben we gezien dat er delen van het kerkarchief Ommeren weergegeven werden.1 In dit jaargang worden de lidmaatmutaties uit het archief besproken. Hieronder worden de Van Meertens weergegeven.

Dirk van Meerten: In de ledenlijst bij de visitatie van ds. Vosman, Lambertus Augustinus en Jan Gerritze van Randwijk wordt Dirk van Meerten genoemd. Aangevuld met ‘met attestatie van Ingen’. 2

Maria van Meerten: Op 22 april 1790 wordt er in het lidmatenregister melding gemaakt van Maria van Meerten en Maria van Heeteren.3

Adriana van Meerten: Zij komt op 28 oktober 1792 over vanuit Ingen. Adriana van Meerten is de vrouw van de predikant. Deze predikant wordt erboven genoemd. Het betreft ds. Johannes Brands. Brands is door Ommeren beroepen op 8 augustus 1791 en bevestigd op 20 oktober 1791. Brands komt met attestatie uit Roswinkel.4

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/het-veertiende-jaargang-van-de-nederlandsche-leeuw-en-telgen-uit-het-geslacht-van-meerten/.
  2. Het betreft het derde nummer van de vijftiende jaargang.
  3. Het betreft het vierde nummer van de vijftiende jaargang.
  4. Het betreft het vierde nummer van de vijftiende jaargang.