Home » Genealogie » Het veertiende jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het veertiende jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het veertiende jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1896. In dit jaargang komen diverse telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

Kerkarchief Ommeren

In het dertiende jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ geeft ene H.J. Schouten aantekeningen uit het kerkarchief van de Hervormde Gemeente te Ommeren weer. Schouten: “Hieronder laat ik volgen wat ik vond in de oude boeken van mijne kerk, en wel de lijsten der gehuwden. Waar geen familienamen vermeld stonden heb ik de copie achterwege gelaten.1 Omdat hier geen telgen uit het geslacht Van Meerten in voorkomen heb ik er geen apart artikel van gemaakt, dat is anders voor het veertiende jaargang. Hieronder welke telgen er genoemd worden:

Dirck van Meerten: Op 6 februari 1734 gaan Dirck van Meerten en Gerritje de Koningh in ondertrouw. Op 21 februari 1734 zijn ze getrouwd. Dirck is een jonge man geboren en woonachtig te Ingen. Gerritje is weduwe van Rutger Francken en woonachtig te Ommeren.

Maria Jans van Meerten: Op 21 september 1753 gaan Marten Jelissen en Maria Jans van Meerten in ondertrouw. Marten is een jonge man uit (Op)Heusden en Maria is een jonge dochter uit Ommeren.

Verderop worden de dopelingen uit het kerkarchief van de Gemeente Ommeren besproken.

Jantie den Backer: Op 18 april 1686 (Eodem) werd Jantie den Backer te Ingen gedoopt. Jantie was een dochter van Frans. Doopgetuige was de huisvrouw van Jacob van Meerten.

Ariaentie van Meerten: Op 9 oktober 1687 (Dito dito) werd Ariaentie van Meerten gedoopt. Ariaentie was de dochter van Jacob van Meerten. Als doopgetuige was Willemken de dochter van Adriaan van Meerten aanwezig.

Onbekend van Meerten: Op 13 maart 1701 werd ? gedoopt. ? was een zoon van Cornelis Geritsen van Meerten. Als doopgetuige was Dirckie aanwezig, de nicht van de Rademaker Jan van Brenck.

Verderop wordt het de schrijver teveel en geeft hij aan dat hij ‘om niet onnodig veel plaats in dit tijdschrift te vragen, (…) alleen de acten geven waarin nieuwe namen voorkomen en verder aan ’t eind van ieder jaar de namen der vaders opnoemen.

31 oktober 1734 wordt de naam Van Meerten genoemd.

Jacob van Meerten: Op 21 oktober 1736 werd Jacob van Meerten gedoopt. Hij was een zoon van Dirk van Meerten en Geertje de Koning.

Aaltje van Ochten: Op 12 april 1789 werd Aaltje van Ochten gedoopt. Zij was een dochter van Barend van Ochten en Margarita van Meerten. Aaltje is geboren op 8 april 1789.

Johannes van Meerten: Op 8 mei 1791 werd Johannes van Meerten gedoopt. Hij was een zoon van Jan van Meerten en Teuntje van Beest. Johannes is geboren op 1 mei 1791.

Johanna Frederika Brands: Op 1 februari 1795 werd Johanna Frederika Brands gedoopt. Zij was een dochter van de predikant Johannes Brands en Adriana van Meerten. Johanna Frederika is geboren op 13 december 1794.

Dirkje Vonk: Op 27 mei 1798 werd Dirkje Vonk gedoopt. Zij was een dochter van Herman Vonk en Maria van Meerten. Als getuige was Cornelia Vonk aanwezig. Dirkje is geboren op 20 mei 1798.

Voetnoten

  1. Bron: Schouten, H.J., 1895, Uit het kerkarchief van Ommeren, De Nederlandsche Leeuw 13 (10): 157-160.