Home » Genealogie » Het vijfde jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het vijfde jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het vijfde jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1887. In dit jaargang komen drie telgen voor uit het geslacht Van Meerten.

Gerarda Grauwert

Op bladzijde 56-59 wordt het ridderlijke geslacht Grauwert besproken.1 Het is één van de genealogieën die samengesteld zijn door de gebroeders Van Atteveld. De eerste die genoemd wordt is Gerarda Grauwert. Zij is overleden op 7 april 1467 en begraven te Wijck (bij Duurstede). Ze was getrouwd met Ernst Taets van Meerten die in 1508 overleden is en eveneens begraven is te Wijck (bij Duurstede). Gerarda is een dochter van Johan Grauwert (?-1466) en Jacoba de Commignies (?-1499). Ernst Taets van Meerten is een zoon van Johan van Meerten en Hadewich Taets. Ernst hertrouwde, na het overlijden van Gerarda, met Berta van Cuylenborgh.2 Als bron voor de overlijdensdatum van Gerarda wordt Kal. Serv. D 114 gegeven. Als bron voor het huwelijk wordt Lib. C fol. 96 verso gegeven. Verder staat er bij Ernst nog iets over het wapen. Deze is gevierendeeld, bij 1 en 4 drie zuilen, bij 2 en 3 een leeuw.

Willem van Meerten

Bij Roelof (of Rodulf) Grauwert wordt ene Willem van Meerten genoemd: “…beleend na zijns vaders dood met het huis Weerdesteyn; voor hem deed hulde Willem van Meerten Ao 1520 (Lib. Cer. 172)…

Jan van Meerten

Van Berent Grauwert is een testament bekend (bron: Lib. E 110). Barbara Grauwert (Berent Hendriks dochter) is verblijd met een hofstede Ter Weyde te Utrecht in 1568. Deze Barbara was getrouwd met Jan van Meerten.

Voetnoten

  1. Het betreft het zesde nummer van de vijfde jaargang. Dat geldt ook voor de vermeldingen van ‘Willem’ en ‘Jan’ van Meerten hieronder.
  2. Dit komt overeen met bladzijde 57 e.v. van dit boek: https://oorsprong.info/transcriptie-boek-genealogie-van-abcoude-van-meerten-een-overzicht/.