Home » Genealogie » Het vierde jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het vierde jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het vierde jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1886. In dit jaargang komt één telg voor uit het geslacht Van Meerten.

Dirk Karel van Meerten

Bij de familieberichten (sterfgevallen) op bladzijde 69 wordt melding gemaakt van het overlijden van Dirk Karel van Meerten (1804-1886) op 10 juni 1886 te Gouda in de leeftijd van 81 jaar.1 Dirk Karel was weduwnaar van Johanna Elisabeth la Lau (1809-1884). Haar overlijden wordt vermeld in het tweede jaargang van De Nederlandsche Leeuw.2

Voetnoten

  1. Het betreft het achtste nummer van de vierde jaargang.
  2. https://oorsprong.info/het-tweede-jaargang-van-de-nederlandsche-leeuw-en-telgen-uit-het-geslacht-van-meerten/.