Home » Genealogie » Het achtste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het achtste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het achtste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1890. In dit jaargang komt één telg voor uit het geslacht Van Meerten.

Adriana Maria Kleijn van Willigen

Bij de familieberichten (sterfgevallen) op bladzijde 24 wordt melding gemaakt van het overlijden van Adriana Maria Kleijn van Willigen op 16 december 1889 te ’s-Gravenhage.1 Zij was een dochter van Hendrik Kleijn van Willigen (1807-1897) en Cornelia2 Catharina van Meerten (1813-1893). Adriana Maria was gehuwd met Johan Adriaan Heule (1832-1897). Johan Adriaan was geboren te ’s-Gravenhage op 24 juli 1832 en oud-lid van de provinciale staten van Zuid-Holland. Hij was een zoon van Antoine Guillaume van Heule en Catharina Louisa Serrurier.

Voetnoten

  1. Het betreft het tweede nummer van de achtste jaargang.
  2. Hier staat abusievelijk ‘Cornelis’.