Home » Genealogie » Het tweede jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het tweede jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het tweede jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1884. In dit jaargang komen drie telgen voor uit het geslacht Van Meerten.

Cornelis Laurens Willem Moorrees

Bij de familieberichten (huwelijken) op bladzijde 26 wordt melding gemaakt van het tweede huwelijk van Cornelis Laurens Willem Moorrees.1 Hij hertrouwde op 17 januari 1884 te ’s-Gravenhage met Geertrui van den Broek. Cornelis Laurens Willem is geboren op 16 januari 1839 te ’s-Hertogenbosch en van beroep kapitein der artillerie. Hij was weduwnaar van Anna Clasina Jacoba van Meerten (1840-1883) en een zoon van Franciscus Carel Wilhelmus Moorrees en Wilhelmina van Blarkom. Hij hertrouwde met Geertrui van den Broek, geboren in Rotterdam en dertig jaar oud. Zij was een dochter van Pieter van den Broek en Catharina Margaretha Siepman.

Johanna Elisabeth la Lau

Bij familieberichten (sterfgevallen) op bladzijde 76 wordt melding gemaakt van het overlijden van Johanna Elisabeth la Lau (1809-1884) te Gouda op 27 juli 1884 in de leeftijd van 75 jaar.2 Zij was gehuwd op 2 augustus 1832 met Dirk Karel van Meerten (1804-1886). Hij was emerituspredikant in de Hervormde Kerk van Oud-Beyerland.

Adriana Sophia Johanna van Meerten

Bij familieberichten (sterfgevallen) op bladzijde 82 wordt melding gemaakt van het overlijden van Adriana Sophia Johanna van Meerten (1811-1884) te ’s-Gravenhage op 5 augustus 1884.3 Zij is geboren op 4 september 1811 en een dochter van Lambertus Antony van Meerten en Adriana Maria Gregoor.

Voetnoten

  1. Het betreft het derde nummer van de tweede jaargang.
  2. Het betreft het negende nummer van de tweede jaargang.
  3. Het betreft het tiende nummer van de tweede jaargang.