Home » Genealogie » Het twaalfde jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het twaalfde jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het twaalfde jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1894. In dit jaargang komt één kwartier voor met vermelding van het geslacht Van Meerten.

Van Abcoude van Meerten

Op bladzijde 169 en 170 wordt een kwartierstaat weergegeven met daarin vermelding van het geslacht Van Abcoude van Meerten.1 In de kerk (vermoedelijk de St. Pieterskerk te Leiden) hangt boven de preekstoel een wapen Van Wassenaar en Oostrum met 16 kwartieren.

Het gaat om Oostrum, Bongert, Oostrum, Rheede, Abcoude en Meerten, Torck, Krieckenbeeck, Nyenroode, Wael van Moesbergen, Clooster, Meervelt, Ripperda, Brakell, Huverda, Dort en Willich. De connectie Oostrum-Abcoude geldt vermoedelijk Dirk van Oostrum die getrouwd was met Heilwich van Abcoude van Meerten. Vermoedelijk zijn de kwartieren die hier boven de preekstoel van Johan van Oostrum en Catharina Maria de Wael van Moersbergen.2

Voetnoten

  1. Het betreft het elfde en twaalfde nummer van de twaalfde jaargang.
  2. Zie hier voor een verhaal over deze twee: https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-witteveen/I19933.php.