Home » Genealogie » Het tiende jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het tiende jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het tiende jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1892. In dit jaargang komt één telg voor uit het geslacht Van Meerten.

Henricus Cornelis Kleijn van Willigen

Bij de familieberichten (sterfgevallen) op bladzijde 15 wordt melding gemaakt van het overlijden van Henricus Cornelis Kleijn van Willigen (1848-1891) op 12 november 1891 te Delft.1 Hij was een zoon van Hendrik Kleijn van Willigen (1807-1897) en Cornelia Catharina van Meerten (1813-1893). Henricus Cornelis was gehuwd met Adriana de Regt (1845-1924).

Voetnoten

  1. Het betreft het tweede nummer van de tiende jaargang.