Home » Genealogie » Het eenentwintigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het eenentwintigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het eenentwintigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1903. In dit jaargang komt één telg uit het geslacht Van Meerten voor.

Nepveu

In dit jaargang van De Nederlandsche Leeuw komt slechts één vraag voor over een telg uit het geslacht Van Meerten.1 Op bladzijde 287 vraagt Van Beeck Calkoen uit Den Haag het volgende: “Wie waren de ouders van Adolphine Louise Nepveu, gehuwd met Gerard Cecilius van Meerten? Zij komt niet voor in de genealogie Nepveu in het Wapenboek van Vorsterman van Oyen, II, bl. 364.” De ouders van Adolphine Louise Nepveu (?-1855), de vrouw van Gerard Cecilius van Meerten (1797-1857).

Voetnoten

  1. Het betreft het twaalfde nummer van de eenentwintigste jaargang.