Home » Genealogie » Het negenenvijftigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het negenenvijftigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het negenenvijftigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1941. In dit jaargang komen enkele telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

Surinaamse grafzerken

Van bladzijde 444-449 geeft Fred. Oudschans Dentz een flinke lijst met Surinaamse grafstenen.1 Het blijkt een vervolg op De Nederlandsche Leeuw LIX, 421. Het artikel aldaar is weer een vervolg op De Nederlandsche Leeuw LIX, 386. Daaruit blijkt dat de begravenen liggen bij de Hervormde Kerk te Paramaribo op de begraafplaats ‘Nieuwe Oranjetuin’. De eerste Van Meerten waar een grafschrift van beschreven wordt is Huibert Eliza van Meerten. Hij was echtgenoot van Elize Henriette van Meerten, eerder weduwnaar van Hubertina Carolina van Meerten. Zijn beroep was gep. Districts-commisaris van Saramacca. Hij is geboren te Paramaribo op 21 januari 1826 en overleden op 18 januari 1895. Het nummer van de grafsteen is 257.

De tweede is Hubertina Carolina van Meerten, zij was de echtgenote van de hierboven genoemde Huibert Eliza van Meerten. Hubertina Carolina is geboren op 2 juni 1826 en overleden op 1 februari 1864. Haar graf heeft als nummer 260.

De derde persoon die genoemd wordt is Nicolaas van Meerten. Hij was onderwijzer van beroep. Geboren te Paramaribo op 18 oktober 1834 en overleden op 5 mei 1887. Zijn graf heeft als nummer 261.

De vierde persoon is Abraham van Meerten. Hij was griffier bij het gerechtshof. Abraham is geboren te ’s-Gravenhage op 21 oktober 1794 en overleden op 29 januari 1853. Zijn graf heeft als nummer 270.

De vijfde persoon die genoemd wordt is N.S. van Meerten. N.S. is overleden op 8 november 1837 op 25-jarige leeftijd. Het graf heeft als nummer 271.

Voetnoten

  1. Het betreft het elfde nummer van de negenenvijftigste jaargang.