Home » Genealogie » Het vierenvijftigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het vierenvijftigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het vierenvijftigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1936. In dit jaargang komen enkele telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

Evert van Meerten

Op bladzijde 278 en 279 geeft W.A. van Rijn enkele aanvullingen op de in het Nederlands Patriciaat gepubliceerde stamreeksen door.1 Het gaat opnieuw om de Gorinchemse tak van Van Meerten. Het betreft ook een aanvulling op De Nederlandsche Leeuw XLVIII, 189 en LIII, 21-25. Op 19 april 1609 werd Evert Cornelisz. van Meerten lidmaat te Gorinchem. Hij was schreenwercker van beroep een woonachtig int Paradys. Van Rijn vond ook nog een aantekening in het trouwboek van Dordrecht. Het gaat om Evert van Maerten, jongeman en van beroep backer die heeft gewoond bij ’t Nieupoortje. Evert is vertrokken naar Gorinchem en attestatie is afgegeven op 12 mei 1661. Op 8 november 1668 wordt te Utrecht ene Evert van Meerten ingeschreven. Hij is een jongeman van Gorinchem. Hij ondertrouwde te Ryswyck op 7 november 1668 met Abigael Ente. Zij was een jongedochter van Workum. Als getuige was Lambertus Ente aanwezig. In de kantlijn staat: “Procl. Tot Ryswyck. Acte gegeven om aldaer te trouwen.

Voetnoten

  1. Het betreft het achtste nummer van de vierenvijftigste jaargang.