Home » Genealogie » Het honderdenzesde jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het honderdenzesde jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het honderdenzesde jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1989. In dit jaargang komt één telg uit het geslacht Van Meerten voor.

Ernst van Abcoude van Meerten

Op bladzijde 381 wordt Ernst van Abcoude van Meerten nog kort genoemd.1 Het gaat om Gerardina van Wanroy. Zij was een dochter van Dirk van Wanroy Utenham en Maria Helmich van Welle, die te Utrecht Gereformeerd trouwden. Het bestaan van dochter Gerardina blijkt uit de uitvoerige stamtafel Van Utenham van de Utrechtse historicus A. van Drakenborch (1684-1748). Gerardina overleed te Vianen, maar werd te Utrecht begraven op 21 januari 1639. Met een Domoverluiding op 18 januari 1639). Zij trouwde in 1636 Gereformeerd met jonker Ernst van Acboude van Meerten. Met attestatie naar Tienhoven bij Ameide. Ernst was weduwnaar van Lucia van Reede en kapitein en drossaart van Vianen. Bij de vermelding van de stamtafel Van Utenham staat voetnoot 4: “Dossier Utenham, nr. 442, in het familiearchief Des Tombe in R.A. Utr. Het huwelijk van Ernst van Abcoude met Lucia van Reede werd te Utrecht gesloten 13 september 1616 (geref.) op att. Van Wijk bij Duurstede. Zij werd overluid op 13 oktober 1635.

Voetnoten

  1. Het betreft het negende en tiende nummer van de honderdenzesde jaargang.